HERSENDOOD | een dodelijke tunnelvisie

Wat is hersendood

Hersendood verklaarde mensen zijn mensen met een ernstig hersenletsel. Het merendeel komt uit twee categorieën: verkeersslachtoffers en een bepaald type (subarachnoïdale) hersenbloeding. Deze mensen zijn buiten bewustzijn geraakt en moeten beademd en verzorgd worden om in leven gehouden te worden. Op de neuro-intensive care afdeling van academische ziekenhuizen hebben ze daar de juiste apparatuur voor.
Medici en juristen uit de Gezondheidsraad hebben testen voorgeschreven die op deze patiënten moeten worden toegepast alvorens ze hersendood verklaard mogen worden. Deze testen zijn beschreven in het protocol orgaan-/weefseldonatie dat een uitvloeisel is van de ‘Wet op de orgaandonatie’. Deze wet maakt het dus mogelijk organen te verwijderen uit wat genoemd wordt een stoffelijk overschot.

In lid 1 van artikel 14 van deze wet lezen we:
“Indien het voornemen bestaat tot het verwijderen van een orgaan uit een beademd stoffelijk overschot, wordt de dood vastgesteld aan de hand van de volgens de laatste stand van de wetenschap geldende methoden en criteria voor het vaststellen van de hersendood door een ter zake kundige arts.”

Men gaat er dus van uit dat wanneer de testen uit het protocol zijn toegepast iemand dood is, want zeggen de medici en juristen uit de eerder genoemde Gezondheidsraad “Hersendood is dood”.

Hersendood lijkt hiermee een prima criterium om iemand dood te verklaren, nietwaar?
Neen, de werkelijkheid is toch anders. Deze website zal laten zien dat hersendood een onbetrouwbaar, slecht criterium is want een hersendode is niet dood.